UEFA Playmakers

Postet av Romsås IL den 21. Okt 2022
Høstferie med Romsås IL

Postet av Romsås IL den 29. Sep 2022

Kom og bli med på toppen av Romsås, ta noen dager i hallen sammen med oss

Endring av dato på ekstraordinært årsmøte ny dato 10.10.22

Postet av Romsås IL den 5. Sep 2022

INNKALLING EKSTAORDINÆRT ÅRSMØTE I ROMSÅS IDRETTSLAG

 

DATO:                  10.10.2022

KLOKKEN:           18.30

STED:                   Klubbhuset på Humleby

Kun personlige medlemmer er valgbare og har stemmerett jf NIFs § 2-5

 

AGENDA

1 Godkjenne stemmeberettigede medlemmer

2 Velge dirigent

3 Velge protokollfører

4 Velge to til å signere protokoll

5 Godkjenne forretningsorden

6 Godkjenne innkallingen

7 Behandle saker

                              1 Medlemskontingent

Forslag til ny minstesats på medlemskontingenten til kr 50, samt at vedtatt størrelse på kontingent på ordinært årsmøte består og Romsås IL får to satser på medlemskap.

"Personer som trener / spiller / er utøver i stevner, ol, er medlemmer etter vedtatte satser kr 200,- t.o.m. 31.12.22. Denne ble endret på sist ordinært årsmøte fra 01.01.23 til kr 100. Personer som ikke trener / spiller / er utøvere i stevner / kamper ol. kan be om medlemskap etter minstesats kr 50,-. (F.eks trenere, lagleder, eller om man bare ønsker å være støttemedlem) Det gjøres her oppmerksomt på at medlemmet selv må informere om man ikke lengre fyller kriteriet samt hvilket medlemskap som ønskes."

 

                              2 Valg til Romsås ILs hovedstyre

                              En leder, to styremedlemmer og et varamedlem

 

 Mvh styret i Romsås IL

                              

Romsås IL inviterer

Postet av Romsås IL den 9. Aug 2022
GOD SOMMER

Postet av Romsås IL den 22. Jun 2022

ROMSÅS IL AVLYSER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 23.06.2022

Postet av Romsås IL den 22. Jun 2022

Da det ikke gikk å åpne vedlegget som viser endringen Romsås IL s styre  og Oslo Idretskrets ønsket å ta opp på e.o.årsmøte ser vi det som naturlig å avlyse dette møte. Vi kommer tilbake til temaet i august.

Mvh

Romsås IL v/Sissel
Romsås Idrettslag innkaller til ekstraordinært årsmøte

Postet av Romsås IL den 8. Jun 2022

Torsdag 23.06.2022 kl 19.00

Møte holdes på Tiurleiken skole

 

DAGSORDEN:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne sakslisten
 8. Behandle idrettslaget organisasjonsplan

 

Mvh

Styret


file:///C:/Users/Sissel%20Smedby/Pictures/Forslag%20organisasjonsplan%20.pdf
Hipp, Hipp, Hurra

Postet av Romsås IL den 3. Jun 2022
Påmelding til Joshua King Football Academy!

Postet av Romsås IL den 6. Mai 2022

Minner om at påmelding til årets Joshua King Football Academy starter i dag kl 18.00!

Alle som ønsker en plass - bør være "på". I fjor ble arrangementet fullbooket på få minutter og mange fikk ikke plass. I år er det økt fra 200 til 400 plasser, så vi håper alle som ønsker kan bli med!

https://joshuaking.no/pamelding/

INNKALLING TIL GRUPPENES ÅRLIGE MØTER I ROMSÅS IL

Postet av Romsås IL den 1. Mar 2022

Fotballgruppa:                Tirsdag 08.03.2022, klokken:18.30. Sted: klkubbhuset på Humleby

Håndballgruppa:             Onsdag 09.03.2022, klokken: 19.00. Sted Klubbhuset på Humleby

Turngruppa:                     Onsdag 16.03.2022, klokken: 18.00. Sted Romsås Idrettshall

 

Aerobic og sykkel er opprettet som utvalg og har ikke krav på seg til å ha et slikt møte. Sykkel vil starte sesongen med et foreldremøte, tid og sted komme fra utvalget senere

På gruppenes årlige møter er det ikke de samme strenge kravene som ved årsmøte i idrettslaget. Her kan derfor foresatt også møte. Møte vedtar ikke regnskap og budsjett, men de tar regnskapet for 2021 til etteretning og anbefaler at regnskapet og gruppens foreslåtte budsjett for 2022 bli vedtatt på årsmøtet.

Valg av styre i gruppene, et gruppestyre skal bestå av minimum 3 (tre) medlemmer, man kan dermed ha flere personer inn i styret om gruppen ønsker dette, de kan da enten være inn i styret eller som vara. Anbefaler dere styret til å bli flere enn 3 personer må man ta i betraktning kjønsfordelingen.

De personene det årlige møtet ønsker å anbefale gis det beskjed om til valgkomiteen. Denne infoen skal da ikke innholde hvilken værv, kun splittes mellom styremedlemmer og vara. Gruppen konstituerer seg selv og informerer hovedstyret på sitt første møte.

Alle medlemmer i Romsås IL kan være med på gruppenes årlige møter om de ønsker dette.

 

ÅRSMØTE I ROMSÅS IL

Det har tidligere vært innkalt til årsmøte i Romsås IL tirsdag 29.03.2022, klokken 18.30 i klubbhuset på Humleby

 • Forslag må være styret i hende senest tirsdag 15. mars 2022
 • Forslag må være skriftlig og sendes til post@romsas-il.no
 • Fullstendig saksliste vil være tilgjengelig en uke før årsmøte på www.romsas-il.no

Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og oppfylt medlemsforpliktelsene.

Møterett har alle som er medlem i Romsås IL

Mvh

Romsås Idrettslag

 

ÅRSMØTE I ROMSÅS IL

Postet av Romsås IL den 17. Feb 2022

Det innkalles til årsmøte i Romsås IL tirsdag 29.03.2022, klokken 18.30 i klubbhuset på Humleby

    Forslag må være styret i hende senest tirsdag 15. mars 2022

    Forslag må være skriftlig og sendes til post@romsas-il.no

    Fullstendig saksliste vil være tilgjengelig en uke før årsmøte på www.romsas-il.no


Vel møtt!

Romsås IL

Sissel Smeby

Styreleder