Humleby er blitt pusset opp utvendig

Postet av Romsås IL den 10. Mai 2016

a er KL10A på Bjøråsen skole ferdig med maling av humleby.

Det var ikke noen liten jobb men ungene kom og hadde med seg arbeidslyst og de sosiale antennene sto høyt, vi grillet og koste oss både lørdag og søndag.

Legger ved noen bilder fra helgen.

Det som gjenstår er å få opp nye fine skilt som er bestilt samt pynt på døra, det var så varmt at sola tørket malinga omtrent før vi fikk den på døra.

Valgkomiteen trenger forslag

Postet av Romsås IL den 21. Feb 2016

RIL_logo_m_text.png

Valgkomiteen til Romsås Idrettslag søker kandidater til styret for hovedlaget. Hovedlaget er det øverste organet i Romsås IL. De skal ivareta gruppene samt være et kontrollorgan for gruppestyrene.
Om du sitter inne med visjoner og ønsker å være med på å påvirke hvordan Romsås IL skal drives, har du nå her en unik mulighet til å være med i styret.
Romsås IL består ev flere grupper, som bedriver både junior og senior aktiviteter.

Valgkomiteens innstilling til styret skal forlegges nåværende styre innen 02.03.16.
Innstillingen legges fram på årsmøtet til hovedlaget, som er 16.03.16. Så dersom du ønsker å være med på å påvirke, få gjennomslag for din visjon eller har spørsmål, ta kontakt, enten på mail eller tlf.

Tlf. 48135504
Hammeraas@hotmail.com
Romsås idrettslag innkaller til årsmøte på Humleby

Postet av Romsås IL den 20. Feb 2016

Romsås idrettslag innkaller til årsmøte på Humleby

Onsdag 16.03.2016 kl. 1900

Medlemskontigent for 2016 må være betalt.

DAGSORDEN:

1.Godkjenne de stemmeberettigede

2.Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3.Valg av dirigent, sekretær og to representanter til
å underskrive protokollen

4.Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger.
Bekjentgjørelse av ”Takk for innsatsen-vimpel”

5.Behandle idrettslagets regnskap, herunder grupperegnskap,
i revidert stand

6.Nye lover

7.Behandle innkomne forslag

8.Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

9.Vedta idrettslagets budsjett, herunder gruppenes budsjett

 • Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 • Foreta følgende valg:
  a) Leder
  b) Tre styremedlemmer og tre varamedlemmer
  c) Øvrige valg i hht årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  d) Tre revisorer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget
  er tilsluttet
  f) Valgkomité m/leder, to medlemmer og varamedlem for neste
  årsmøte
  g) Godkjenne kandidater til gruppestyrene

Styret i Romsås IL
v/Kjell Kristiansen, leder


Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til kjellk@getmail.no innen 2. mars.


Saksdokumenter:

Romsås IL's totalregnskap 2015 og totalbudsjett 2016 til årsmøte 2016.xlsx

Regnskap og budsjett for alle grupper i Romsås IL til årsmøtet 2016.xls

Revisorberetning RIL 2016.jpg

Forslag til lover romsås-il-lovnorm 2016.docx Endringer er skrevet i kursiv/fet tekst

1 Kommentar

Romsås Turngruppe

Postet av Romsås IL den 5. Jan 2016

Hei alle sammen.

Nå er Julen over og vi starter opp igjen trenning.

Våre treningstider er fra Onsdag 6/1-2016

17:00 for 6-8, konkurransepartiet og 9-16
17:15 for miniturn

Velkommen tilbake til ny sessong