Til medlemmene i Romsås idrettslag 27.02.2018

Postet av Hovedstyret den 28. Feb 2018


Styret innkaller herved til årsmøte i Romsås idrettslag.


 
Årsmøtet avholdes 20. mars 2018 kl. 19.00 i Klubbhuset på Humleby.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars 2018 til Romsås IL, Postboks 5, 0907 Oslo eller til post@romsas-il.no 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.romsas-il.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Det årlige møtet for gruppene skal avholdes:

Aerobicgruppa      torsdag    8.03. kl. 19.00 Svarttjern skole
Fotballgruppa        mandag 12.03. kl. 19.00 Klubbhuset på Humleby
Turngruppa          tirsdag   13.03. kl. 18.30 Klubbhuset på Humleby
Håndballgruppa    onsdag  14.03. kl. 19.00 Klubbhuset på Humleby

Velkommen til årsmøtet og de årlige møtene!

Med vennlig hilsen
Styret i Romsås IL

Årsrapport alle Hovedstyret-2017 med innkalling.pdf

Regnskap for Romsås IL 2017 og budsjett for 2018.xls

Valgkomiteens innstilling.docx


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.