Tufte treningsapperater

Postet av Hovedstyret den 6. Okt 2018

TUFTE TRENINGSAPPERATER KOMMER PÅ HUMLEBY


Romsås IL har fått støtte til å sette opp Tufte apparater på Humleby, disse er nå satt i produksjon vi er så heldig og har fått dette fullfinansiert, noe vi setter stor pris på. 
Romsås IL har driftsansvaret for apparatene og vi håper at disse er opp i løpet av oktober 2018.
Finansiert av

Oslo kommune


Rehabilitering av RILs klubbhus på Humleby

Postet av Hovedstyret den 6. Okt 2018

Nå er siste runde med rehabilitering utvending av vårt klubbhus på Humleby i gang.

Nå er det vinduer i 2. etg samt nytt tak som skiftes ut. 

 

Arbeidet er forventet ferdig i slutten av oktober 2018 og det er ikke mulig å leie eller ha interne møter og sammenkomster før dette.

 

Vi gleder oss til at klubbhuset står ferdig. Vi får et tak med snøfangere og nye vinduer.
Vi vil beise i løpet av våren og klubbhuset vil da bli et fint hus på Humleby, et klubbhus alle vil være stolte av.
 

 

Foreløpig er prosjektet ikke fullfinansiert via støtte, men vi har fortsatt søknader inne som ikke er ferdigbehandlet. Vår målsetning er at oppussingen ikke skal gå ut over tilbudet til våre medlemmer.

 

Vi takker for støtten vi har fått fra


Oslo Kommune
Sparebankstiftelsen
OBOS gir tilbake
Humleby er under oppussing

Postet av Hovedstyret den 26. Sep 2018

Da er siste runde med rehabilitering av Humlebyhuset igang.
Denne runden er det vinduer i 2 etasje samt nytt tak på gang.

Arbeidet er forventet ferdig til 21/10 2018 og er i perioden ikke mulig å leie.

Vi gleder oss til det står ferdig, med tett tak og hele fine vinduer, det vil og bli beiset opp så det nye vil matche med fargen.
Til medlemmene i Romsås idrettslag 27.02.2018

Postet av Hovedstyret den 28. Feb 2018


Styret innkaller herved til årsmøte i Romsås idrettslag.


 
Årsmøtet avholdes 20. mars 2018 kl. 19.00 i Klubbhuset på Humleby.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars 2018 til Romsås IL, Postboks 5, 0907 Oslo eller til post@romsas-il.no 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.romsas-il.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Det årlige møtet for gruppene skal avholdes:

Aerobicgruppa      torsdag    8.03. kl. 19.00 Svarttjern skole
Fotballgruppa        mandag 12.03. kl. 19.00 Klubbhuset på Humleby
Turngruppa          tirsdag   13.03. kl. 18.30 Klubbhuset på Humleby
Håndballgruppa    onsdag  14.03. kl. 19.00 Klubbhuset på Humleby

Velkommen til årsmøtet og de årlige møtene!

Med vennlig hilsen
Styret i Romsås IL

Årsrapport alle Hovedstyret-2017 med innkalling.pdf

Regnskap for Romsås IL 2017 og budsjett for 2018.xls

Valgkomiteens innstilling.docx
Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater

Postet av Hovedstyret den 22. Jan 2018

Valgkomiteen fikk i oppdrag av årsmøtet i Romsås IL (RIL) i 2017 til å finne kandidater til hovedstyret.

 

 

Valgkomiteen ønsker en tilbakemelding fra medlemmene i Romsås IL i forbindelse med valg av styret på årsmøtet i mars 2018.

 

Vi ønsker forslag til medlemmer i de forskjellige vervene, nye eller nåværende medlemmer av styret. Vi ønsker grunnen til anbefalingen og hva du mener denne / disse personene kan bidra med for Romsås ILs hovedstyre.

Dersom det er noen som sitter i hovedstyret i dag, og som dere ikke ønsker skal få gjenvalg, da er det viktig å få innspill om dette med en liten begrunnelse.

 

Valgkomiteen har taushetsplikt.

 

 

Alle styremedlemmene, med unntak av nestleder, er på valg.

Disse er:

Verv                                       Nåværende i vervet

Leder 1 år,                              Kjell Kristiansen

Nestleder, ikke på valg          Morten Busch

Kasserer 2 år                         Sissel Smeby

Sekretær 1 år igjen av 2        Ellen-Vera Haug

1 styremedlem 2 år                Jon Vatn

3 varamedlemmer á 1 år        Gro Hvidsten, Børge Haaland og Emilie Vatn

3 revisorer á 1 år                    Sissel Smeby og Leif Skaramyren

 

 

Valgkomiteen foreslås på årsmøtet av det sittende styre

 

 

Vi ønsker tilbakemelding både med ris og ros i forhold til de som sitter i dag og til forslaget på nye styremedlemmer til Romsås ILs årsmøte i slutten av mars 2018. Svaret bes sendt til valgkomiténs medlemmer innen 26.01.2018. (Datoen er ikke absolutt, men pga valgkomiteens framdrift ønsker vi å ha inn forslag så tidlig om mulig)

 

 

Mvh Anne-Grethe og Sissel

 

 

annegrethe.moen@hotmail.com

 

sissel.smeby1@gmail.com
Turninga starter opp igjen onsdag 8. januar

Postet av Hovedstyret den 5. Jan 2018

Turninga starter opp igjen onsdag 8. januar kl. 17.00 – 1930 i Romsås idrettshall.

Miniturn starter 10. Januar kl. 17.15 – 18.15.Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til trening i Romsås idrettshall

Mvh
Styret og trenere i Romsås IL Turngruppa